eaeasy.com

รถเข็นสินค้าของคุณ
ยังไม่มีสินค้าในรถเข็นของคุณ

   

You are here: Home สาระ ความรู้เกี่ยวกับการเย็บผ้า วิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการใช้จักรด้วยตนเอง
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
วิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการใช้จักรด้วยตนเอง PDF พิมพ์ อีเมล

SINGER E-TIP

วิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการใช้จักรด้วยตนเอง

1. ข้อขัดข้องเนื่องจาก ด้ายบนขาด

สาเหตุ วิธีแก้ไข
ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการร้อยด้าย (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
ปรับด้ายบนตึงเกินไป ปรับความตึงของด้ายให้ลดลง
ขนาดของด้ายหนาไม่สัมพันธ์กับขนาดของเข็ม เลือกเข็มจักรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ใส่เข็มจักรไม่ถูกต้อง ถอดเข็มจักรออก ใส่เข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง หันส่วนแบนของเข็มหันไปทางด้านหลังของจักร
ด้ายพันอยู่ที่หลักด้าย ถอดหลักด้ายออก และกรอด้ายอีกครั้ง
เข็มชำรุด เปลี่ยนเข็มจักรใหม่2. ข้อขัดข้องเนื่องจาก ฝีเข็มกระโดด

สาเหตุ วิธีแก้ไข
ใส่เข็มจักรไม่ถูกต้อง ถอดเข็มจักรออก ใส่เข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง หันส่วนแบนของเข็มหันไปทางด้านหลังของจักร
เข็มชำรุด เปลี่ยนเข็มจักรใหม่
ใช้เข็มผิดขนาด เลือกเข็มที่เหมาะสมกับด้ายและผ้าที่เย็บ (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
ใส่ตีนผีไม่ถูกต้อง ตรวจสอบและใส่ตีนผีอีกครั้งให้ถูกต้อง3. ข้อขัดข้องเนื่องจาก เข็มจักรหัก

สาเหตุ วิธีแก้ไข
เข็มชำรุด เปลี่ยนเข็มจักรใหม่
ใส่เข็มจักรไม่ถูกต้อง ถอดเข็มจักรออก ใส่เข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง หันส่วนแบนของเข็มหันไปทางด้านหลังของจักร
ใช้เข็มผิดขนาด เลือกเข็มที่เหมาะสมกับด้ายและผ้าที่เย็บ (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
ใส่ตีนผีไม่ถูกต้อง ตรวจสอบและใส่ตีนผีอีกครั้งให้ถูกต้อง
4. ข้อขัดข้องเนื่องจาก เข็มจักรหลวม

สาเหตุ วิธีแก้ไข
ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการร้อยด้าย (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
ใส่ด้ายในกระสวยไม่ถูกต้อง ถอดกระสวยออกมาและใส่ด้ายให้ถูกต้อง (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
การใช้ด้าย เข็ม และผ้าไม่เหมาะสมและสัมพันธ์กัน ควรใช้เข็มให้เหมาะกับด้ายและผ้าที่เย็บ
ปรับความตึงหย่อนด้ายไม่ถูกต้อง ปรับความตึงหย่อนของด้ายให้ถูกต้อง (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
5. ข้อขัดข้องเนื่องจาก ตะเข็บย่นหรือเป็นปม

สาเหตุ วิธีแก้ไข
เข็มมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับผ้า เลือกเข็มที่มีขนาดบาง (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
ปรับความยาวฝีเข็มไม่ถูกต้อง ปรับความยาวฝีเข็มใหม่ (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
ปรับความตึงหย่อนด้ายแน่นเกินไป ปรับความตึงหย่อนด้ายให้คลายความแน่นลง
6. ข้อขัดข้องเนื่องจาก ฝีเข็มไม่เรียบ

สาเหตุ วิธีแก้ไข
ด้ายที่ใช้มีคุณภาพต่ำ เลือกใช้ด้ายที่มีคุณภาพ
ใส่ด้ายในกระสวยไม่ถูกต้อง ถอดกระสวยออกมาและใส่ด้ายให้ถูกต้อง (ดูรายละเอียดตามคู่มือการใช้งาน)
ผ้าถูกดึงรั้งขึ้นไป อย่าดึงหรือรั้งผ้าขณะเย็บ หยุดเย็บ นำผ้าออก
7. ข้อขัดข้องเนื่องจาก เสียงดังขณะใช้งาน

สาเหตุ วิธีแก้ไข
ไม่ได้หยอดน้ำมันหล่อลื่นจักร หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่ส่วนต่าง ๆ ของจักร
มีน้ำมัน เศษผ้าติดตามร่องหรือที่หลักเข็ม ทำความสะอาดตามร่องต่าง ๆ และฟันจักร
ใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพต่ำ ใช้น้ำมันจักรซิงเกอร์อเนกประสงค์
เข็มจักรชำรุด เปลี่ยนเข็มจักรใหม่8. ข้อขัดข้องเนื่องจาก เครื่องเดินติดขัด

สาเหตุ วิธีแก้ไข
มีเศษด้ายติดอยู่ในร่องต่าง ๆ
นำกระสวยและด้ายออกมา หมุนวงล้อจักรเดินหน้าและถอยหลัง ดึงเศษด้ายที่ติดอยู่ออกมา และหยอดน้ำมันหล่อลื่นจักร

 

โต๊ะจักร (เย็บผ้าอุตสาหกรรม) ซิงเกอร์ ดีกว่ายี่ห้ออื่นอย่างไร ?

ตารางเปรียบเทียบโต๊ะจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

รายละเอียด ซิงเกอร์ ยี่ห้ออื่น
ความหนามาตรฐาน หนา 40 ม.ม. หนา 35 ม.ม.
โครงสร้างภายใน ทำจากไม้คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ทำจากเศษไม้ บิดงอง่าย ไม่ทนน้ำมัน บวมและบิดงอหากโดนน้ำมันจักร
การรับน้ำหนัก มาก ไม่บิดงอถึงแม้ใช้งานเป็นแรมปี น้อย บิดงอง่าย
อายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 2 ปี
ความเรียบของผิวหน้า เรียบ ไม่เป็นคลื่น เป็นคลื่น
การทนต่อรอยขีดข่วน สูง ต่ำ
การเจาะขึ้นรูป ขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ทำให้ได้งานที่มีมาตรฐานเท่ากัน ขึ้นรูปโดยใช้แรงงาน คุณภาพไม่ต่อเนื่อง มักมีปัญหาเวลาประกอบหัวจักร
การทำสีด้านข้าง สีหนา แข็ง ทนต่อรอยขีดข่วน ใช้สียูเรเทน จากประเทศเยอรมัน สีบาง ใช้สีแลคเกอร์ธรรมดา ราคาถูก